O mnie

Nazywam się Marta Sadowska.

Zainteresowanie człowiekiem i jego historią są nadrzędną motywacją wielu moich działań.

Jestem psychologiem i trenerem. Ukończyłam studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie zdecydowałam się pogłębić swoją wiedzę z zakresu psychologii pozytywnej na studiach podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie.  Nieustannie aktualizuję i poszerzam swoją wiedzę, a także otwieram się na nowe zawodowe wyzwania.

Do tej pory dane mi było pracować z ponad dwudziestoma organizacjami, głównie NGO, pośród których mogę wymienić: Stowarzyszenie Dzieci Autystyczne Razem, Stowarzyszenie Aslan, Stowarzyszenie Vitava, Centrum Współpracy Młodzieży i Stowarzyszenie Wiosna. Miałam także przyjemność prowadzić warsztaty dla Uniwersytetu Dziecięcego, Świetlicy Środowiskowej Światoteka w Warszawie, Stowarzyszenia ELSA, a także licznych szkół na terenie Trójmiasta i Warszawy. Współtworzyłam również programy obozów: English Winter Camp (we współpracy z PMI i Thomson Reuters w Gdyni), Imago Kids (pracownia Mater w Krakowie) oraz informatyczno-psychologicznego obozu organizowanego przez Stowarzyszenie Talent. Prowadzę również międzynarodowe wymiany w programie Erasmus+ w języku angielskim, a pośród nich mogę wymienić projekty na temat przeciwdziałania przemocy seksualnej i sekstingu wśród dzieci i młodzieży, przełamywania barier międzykulturowych związanych z kryzysem migracyjnym poprzez sztukę, a także projekt Redefine yourself na temat szczęścia. Po zebraniu wartościowych doświadczeń w tych i innych organizacjach, wraz z gronem przyjaciół założyłam Stowarzyszenie Educational Cha(lle)nge, którego celem i misją jest wprowadzanie pozytywnych zmian w edukacji oraz wspieranie dialogu pomiędzy nauczycielami, rodzicami i dziećmi.

Mojej pracy przyświecają cele osób, z którymi współpracuję. Czasami celem jest wzmocnienie jakiejś umiejętności: komunikacji, radzenia sobie ze stresem czy pracy w zespole, jednak wszystkie lub znakomita większość z nich sprowadzają się ostatecznie do osiągania harmonii i szczęścia w życiu.

Zarówno w pracy grupowej, jak i indywidualnej, moim zadaniem jest towarzyszyć w rozwoju, a nie transmitować wiedzę z mojej głowy do głów innych ludzi. Głęboko wierzę w to, że to nie wiedza i doświadczenie innych sprawiają, że dokonujemy lepszych wyborów w życiu, a pełna obecność w relacji, aktywne słuchanie i szczera rozmowa.